close Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OLIUM OLIVIUM s.r.o.
Chudenická 1059/30
102 00 Praha 15
tel.: +420 777 181 008
e-mail: info@olium.cz
www.ochutnejterozdil.cz
IČO: 24261602
DIČ: CZ24261602
číslo účtu (CZK): 2000975157/2010
číslo účtu (EUR):2200444414/2010


Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob ve společnosti
OLIUM OLIVIUM s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze,
ddíl C, vložka číslo 198427 se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 15, 102 00, IČ:24261602
Datum vydání směrnice: 17.5.2018
Účinnost:25.5.2018


I. Úvodní ustanovení
Společnost Olium Olivium s r.o. věnuje ochraně osobních údajů a dat, které zpracovává, maximální pozornost a jsou shromažďovány, zpracovávány a
uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) a jsou vhodně zabezpečena proti ztrátě a zneužití. Společnost Olium Olivium s.r.o. stanovuje
zásady zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen FO).
II. Rozsah zpracování osobních údajů
Společnost Olium Olivium s r.o. zpracovává následující údaje:
• identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno, IČO a DIČ.
• kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a doručovací adresa,
• údaje o objednaných produktech, kterými jsou zejména údaje zboží, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu.
III. Právní titul zpracování osobních údajů
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to bez vašeho souhlasu na základě právního titulu plnění smlouvy,
našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti.
IV. Účel a doba zpracování osobních údajů
1. V případě, že u nás FO uzavře písemnou objednávku, kupní smlouvu nebo udělá objednávku prostřednictvím našeho e-shopu, provádíme následující zpracování:
a. Zpracování na základě plnění smlouvy – v tomto případě zpracováváme identifikační, kontaktní údaje a údaje o objednaných produktech a to za účelem naplnění této smlouvy. Doba zpracování osobních údajů je pro tento případ zákonná lhůta pro vyřízení reklamace 14 dní od doručení zboží.
b. Zpracování na základě oprávněného zájmu - v tomto případě zpracováváme identifikační, kontaktní údaje a údaje o objednaných produktech a to za účelem případného vymáhání neuhrazené pohledávky. Doba zpracování osobních údajů je pro tento případ minimálně 2 roky, maximálně do úplného zaplacení vymáhané
pohledávky. Dále na základě oprávněného zájmu zpracováváme Vaši emailovou adresu a to za účelem zaslání aktuálního newsletteru a to po dobu 2 roky.
c. Zpracování na základě zákonné povinnosti - v tomto případě zpracováváme identifikační, kontaktní údaje a údaje o objednaných produktech, a to za účelem daňové evidence z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:
• zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Doba zpracování osobních údajů je pro tento případ 10 let.
2. V případě že u nás FO požádá o zpracování cenové nabídky provádíme následující zpracování:
Zpracování na základě oprávněného zájmu - v tomto případě zpracováváme identifikační, kontaktní údaje a údaje o objednaných produktech, a to za účelem možného uzavření objednávky nebo kupní smlouvy. Doba zpracování osobních údajů je pro tento případ 2 roky.
3. Pokud navštívíte náš WEB
Do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
· identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách
· zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu.
Cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.
4. V případě elektronické komunikace provádíme následující zpracování:
Zpracování na základě oprávněného zájmu - v tomto případě zpracováváme identifikační a kontaktní údaje a předmět komunikace a to především za
účelem vyřízení vašich požadavků, objednávek, reklamací, prokázání, že jsme váš požadavek včas a bezchybně vyřídili. Pro tyto účely zachováváme osobní údaje po dobu 5 let.
5. V případě registrace na našem webu.
Pokud navštívíte web www.ochutnejterozdil.cz zpracováváme údaje o Vašem chování na webu jen v případě registrace na tomto webu na základě našeho
oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:
· získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
· vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity
našeho webu. Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o IP adresu vašeho počítače. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu Vaší registrace na webu. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.                                                                                           6. V případě, že jste zaměstnancem,viz samostatná interní směrnice č.2 Zásady zpracování osobní údajů pro zaměstnance.                                                        7. V případě, že jste se přihlásili do výběrového řízení na volné pracovní místo.                                                                                                                    Osobní data účastníků výběrových řízení, která uvedou v CV, jsou zpracovávána z právního titulu oprávněného zájmu za účelem doložení transparentnosti výběrového řízení a jsou archivována po dobu 5 let po skončení výběrového řízení. K osobním údajům mají přístup pracovníci vykonávající výběrové řízení a nejsouposkytovány žádným třetím osobám, z pozice zpracovatele má, osobní údaje jsou archivovány pouze v elektronické podobě.                                             V. Další subjekty zpracovávající osobní údaje                                                                                                                                                             Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává společnost Olium Olivium s r.o. jako správce. To znamená, že stanovuje shora vymezené účely pro shromažďování osobních údajů, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související se sjednáním a distribucí objednávky, zpracování daňové evidence a správy počítačové sítě, webu společnosti Olium Olivium s r.o. Externím spolupracujícím firmám jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro účel zpracování dat. Společnost Olium Olivium s r.o. má se všemi zpracovateli těchto osobních údajů uzavřeny zpracovatelské smlouvy, které obsahují dohodu o mlčenlivosti. Seznam zpracovatelů je umístěn na webových stránkách www.ochutnejterozdil.cz.                                                                                                                                                 VI. Práva subjektu údajů                                                                                                                                                                                              Subjekt údajů je fyzická osoba, o které správce nebo zpracovatel shromažďuje, zpracovává a archivuje osobní údaje. V souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) má subjekt údajů svá práva. O těchto právech pojednává kapitola III nařízení a o těchto právech informuje společnost Olium Olivium s r.o. subjekty údajů na webových stránkách www.ochutnejterozdil.cz.

Seznam zpracovatelů osobních údajů společnosti
OLIUM OLIVIUM s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze,
ddíl C, vložka číslo 198427
se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 15, 102 00
IČ:24261602


Společnost Olium Olivium s r.o. věnuje ochraně osobních údajů a dat, které zpracovává, maximální pozornost a veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, ze zákonných důvodů nebo z důvodu oprávněného zájmu. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) a jsou vhodně zabezpečena proti ztrátě a zneužití. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související se sjednáním a distribucí objednávky, zpracování daňové evidence a správy počítačové sítě, webu Společnosti Olium Olivium s r.o. Externím spolupracujícím firmám jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro účel zpracování dat. Společnost Olium Olivium s.r.o. má se všemi zpracovateli uzavřeny zpracovatelské smlouvy, které obsahují dohodu o mlčenlivosti.


SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOST OLIUM OLIVIUM s.r.o.:

NÁZEV ZPRACOVATELE TYP ZPRACOVATELE (účel zpracování osobních údajů)
Finela.cz, s.r.o. - zpracovatel mezd a účetnictví
Petr Krejčí - správa počítačové sítě společnosti Olium Olivium s r o.
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. - přepravní společnosti
Zásilkovna s.r.o. - přepravní společnosti
STORMWARE s.r.ro. ekonomický systém Pohoda - zpracování dat
A.T.P. Technology s.r.o. - provozovatel Můstek-Pohoda
Peter Oršolík - Produkt Manager
ACTIVE 24, s.r.o. - webhosting
Miroslav Bičan - Product Manager
Dana Kubelková - Assistant Manager
Jakub Novák - správa webu a e-shopu
GuruMarketing s.r.o. - správa internetových kampaní                                                                                                                                                                Vojtěch Sokol - ShopSync - správa můstku Pohoda - Prestashop